Úzkokolejka Tlumačov

Geocaching
Najdete také na geocaching.com

www.tlumacov.czFlag Counter

I.
Tlumačovská úzkokolejka
Tlumačov (vápenka) - Kurovický lom (Křemenná)

„Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho ani vy…“ zpívá Karel Gott v jedné své písni. A má stoprocentní pravdu. Já jsem se ho však pokusil alespoň trochu zachytit, než uletí úplně. Než uletí všechny vzpomínky, vyprávění a historky pamětníků a než někam zapadnou zašlé fotografie, ke kterým nám už bohužel nikdo nepodá ten správný komentář… Pokusil jsem se, a stále se ještě pokouším, shromáždit dostupné informace o úzkokolejné železnici v Tlumačově. Téma mně velmi blízké a myslím si, že velmi zajímavé.

Od malička jsem jako tlumačák poslouchal zmínky, ať už od mého dědy Powálky nebo od mé mamky, o úzkokolejné železnici, která vedla z cementárny Tlumačov do Kurovického lomu. Místními byla dráha nazývána jako "Hájská".

Už jako kluk jsem se zajímal o železnici. Dokonce jsem chtěl jednu dobu být i strojvůdcem – ale postřeh mojí mamky, že vlaky jezdí i na Štědrý den, mě od tohoto zaměstnání definitivně odradil :-). Zájem o železnici mi však zůstal a vždy se k ní vracím jako k něčemu, co má řád, jasná pravidla a dané koleje. Dodnes při pomyšlení na to, že nedaleko našeho domu kdysi supěly malé parní lokomotivy s vagónky naloženými vápencovým kamenem, se mě zmocní jemné vzrušení a snění – jaké by to bylo, svézt se do lomu vláčkem…

A tak si plním sen alespoň tím, že vytahuji na světlo světa stránky historie, která je součástí Tlumačova, a která by možná za několik málo let byla nenávratně ukryta přinejlepším ve starých albumech, nekonečných archivech a v horším případě v duších těch, kteří nám už nikdy své vzpomínky nesdělí.

Myšlenku na vytvoření těchto stránek jsem nosil v hlavě již delší dobu. Nějaký čas zabralo shromažďování dostupných materiálů, dat a fotografií. Stále však chyběl čas na vytvoření stránek... Až teď (r. 2015), souhrou okolností, se mi konečně stránky podařilo realizovat alespoň do této podoby.
Stránky si nedělají nárok na to, být vyčerpávajícím výkladem historie tlumačovské úzkokolejné dráhy. Jsou to prostě stránky střípků fotek, vyprávění a faktů, které se snaží poskládat mozaiku s názvem „Tlumačovská úzkokolejka“.
A pokud máte doma nějaký dílek do této mozaiky, prosím kontaktujte mě, velmi rád ho na stránky zařadím.

Poděkování
Děkuji všem, kteří mně pro tento web poskytli cenné informace, fotografie a další materiály. Zejména pak panu RNDr, Ing. Vojtěchovi „Vojtovi“ Drbalovi, rodině p. Hrubého, rodině p. Šišky, Ing. Zdeňku Bauerovi CSc., p. Karlu Válkovi, p. Ladislavu Buršíkovi, p. Martinovi Zelinovi a ochotným pracovníkům Státního okresního archivu Zlín v Klečůvce a také Státního okresního archivu v Kroměříži.
Zvláštní poděkování patří železničnímu historikovi panu Zdeňku Hrdinovi za recenzi stránek, upřesňující informace a doplňující dokumenty.
Díky všem!

Ing. Jan Rýdel

Rok 1957 - nakládka kamenného vápence
Nakládka kamenného vápence v lomu
(r. 1957, vpravo dohlíží p. Válek a p. Škunda)


Razítko Tlumačovské úzkokolejky
Razítko Tlumačovské úzkokolejky

II.
Úzkorozchodná cukrovarnická železnička
Tlumačov (nádraží) - Kvasice (cukrovar)

V Tlumačově svého času existovaly dvě úzkorozchodné železničky - dráha z vápenky Tlumačov do Kurovického lomu vystavěná hrabětem Seilernem nebyla jedinou. Další úzkokolejná polní drážka vedla z tehdejšího nádraží Tlumačov-Kvasice do skladiště kvasického cukrovaru. Postupem času se mi daří získávat informace i o této dráze a tak se webové stránky rozrůstají postupně i o toto téma...
Více se o cukrovarnické dráze dozvíte v základních informacích.


Výzva
Pokud máte nějaké archivní materiály, fotografie, mapy nebo data na téma tlumačovské úzkokolejky, případně cukrovarnické drážky do Kvasic, prosím kontaktujte mě uvedený e-mail. Budu rád za cokoliv. Děkuji!

janrydel@volny.czIng. Jan Rýdel, kontakt: janrydel@volny.cz
2014-2023, © Copyright a použité zdroje
Bonusy: Jára Cimrman v tlumačovské vápence?!? *** Koutek geocachingu
www.tlumacov.cz × www.tlumacovske-novinky.rydel.cz × www.zs.tlumacov.cz × www.ms.tlumacov.cz × www.tlumacov.wz.cz